Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar lasu w Rokitkach
 22.05.2018 r. jednostka OSP Czarna Dąbrówka została zadysponowana do pożaru lasu w miejscowości Rokitki.


WIĘCEJ NEWS


Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

 

Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych z powodu suszy
Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Czarna Dąbrówka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego jakim jest susza istnieje możliwość składania wniosków o dokonanie szacowania szkód w uprawach rolnych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka – Sekretariat oraz pokój nr 13 jak również na stronie internetowej www.czarnadabrowka.pl. Do wniosku o szacowanie strat dołączyć należy kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.


__________________________________________________________________________________________________

Gmina Czarna Dąbrówka – miejsce otwarte na nowe inwestycje
Serdecznie zapraszam do gminy Czarna Dąbrówka – miejsca otwartego na nowe inwestycje. Atrakcyjne położenie, dobra infrastruktura komunikacyjna oraz zróżnicowane formy zagospodarowania terenu wskazują, że jesteśmy miejscem atrakcyjnym do inwestowania w wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, nieuciążliwe dla środowiska naturalnego.Naszym nadrzędnym celem jest dobro mieszkańców i stabilny rozwój całej gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Inwestycje Hodowli Trzody Chlewnej- WSTRZYMANE
Przyznam, iż temat powstawania w naszej gminie inwestycji hodowli trzody chlewnej stał się dla mnie i pracowników urzędu dużym wyzwaniem. Mogę dzisiaj powiedzieć, ze uporaliśmy się skutecznie z najgroźniejszą i najbardziej butną formą jaką był zamiar prowadzenia hodowli przy osiedlu mieszkaniowym w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

IX nabór wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...
7 maja 2018 roku Ministerstwo sprawiedliwości ogłosiło IX naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.


__________________________________________________________________________________________________

Nowe stroje da Zespołu Kaszubskiego ,,Niezabutczi”
W dniu 13 czerwca 2018 roku wspólnie z pracownikami wydziału pozyskiwania środków pozabudżetowych przekazaliśmy 20 nowych strojów zespołowi kaszubskiemu ,,Niezabutczi” z SP Jasień. W całej nowej ozdobie zespół będzie można obejrzeć w sobotę na szkolnym dniu rodziny a w pełni w nowych układach tanecznych i strojach na ,,Biesiadzie Kaszubskiej" w Jasieniu 14 lipca.


__________________________________________________________________________________________________

Piknik seniorów
To już tradycja, że każdego roku na przełomie maja i czerwca spotykają się nasi seniorzy na wspólnym pikniku. W tym roku, taki piknik odbył się 11 czerwca nad jeziorem w Czarnej Dąbrówce. Organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka, które od wielu lat społecznością seniorów się opiekuje.


__________________________________________________________________________________________________

XL sesja Rady Gminy
Przedstawiamy państwu proponowany porządek obrad XL sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku (środa) o godzinie 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka. Sporz. Aldona Drywa.


__________________________________________________________________________________________________

Program „Dobry start”
W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) informujemy o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Wielkie Rybobranie 2018
W dniu 9.06.2018 roku nad jeziorem wiejskim w Czarnej Dąbrówce odbyła się XV integracyjna impreza dla osób niepełnosprawnych pn. „Wielkie Rybobranie 2018”. W wędkowaniu uczestniczyło 33 osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunowie. Impreza, jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem.


__________________________________________________________________________________________________

Marzenia się spełniają!
W czwartek 7 czerwca 2018 r. w miejscowości Bochówko dokonano otwarcia i przekazania mieszkańcom terenu integracyjno-rekreacyjnego wykonanego w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie rekreacyjne przestrzeni publicznej w miejscowości Bochówko”. Tego dnia odwiedzili nas cudowni ludzie, którzy przyczynili się do jego powstania.


__________________________________________________________________________________________________

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)
Miło nam poinformować, że w dniu 06.06.2018r. Ministerstwo Turystyki i Sportu ogłosiło wyniki naboru pierwszej edycji Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). Otwarte Strefy Aktywności (OSA) będą ogólnodostępnymi plenerowymi miejscami sportu, rekreacji i odpoczynku, sprzyjającymi integracji społecznej i skierowanymi do różnych grup wiekowych.


__________________________________________________________________________________________________

Realizacja inicjatywy pn. "Jak to kiedyś bywało.."
Ma na celu integrację i rozwój środowiska lokalnego w tym głównie mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., "Jak to kiedyś bywało" cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi w Mikorowie
Jesteśmy niemalże na półmetku wykonania zadań w ramach budżetu 2018 roku. Ważnym momentem sprawności ich wykonania jest przetarg, w którym wyłoniona zostanie firma podejmująca się wykonania prac. W 2017 roku rynek gospodarczy dostosowywał się korzystnie do przetargów. Do większości zadań stawało od 3 do 5 firm. Zwykle kwota wykonania zadania po przetargu była mniejsza od zakładanej kosztorysowej.


__________________________________________________________________________________________________

Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich
Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” realizowaną w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli/lki trzeciego sektora, grup nieformalne, rad sołeckich i działaczy lokalnych  z powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat
Trwają prace końcowe związane z zadaniem pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawiat" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.  


__________________________________________________________________________________________________

Wędkarski Dzień Dziecka 2018
Z wędką w ręku, w kaloszach. w towarzystwie mamy, taty, babci czy dziadka - tak świętowali Dzień Dziecka mali wędkarze na Wędkarskim Dniu Dziecka zorganizowanym przez Polski Związek Wędkarski Lipień w Czarnej Dąbrówce. Tegoroczna impreza odbyła się przy pięknej i słonecznej pogodzie. Wędkarski Dzień Dziecka  na jeziorze Wiejskim w Czarnej Dąbrówce - to okazja do międzypokoleniowego spędzenia czasu, łowienia ryb z babcią czy dziadkiem, wspólnej zabawy.


__________________________________________________________________________________________________

Dzień Dziecka w Rokitkach
Dzień Dziecka w Rokitkach odbył się w sobotę, kiedy słońce towarzyszyło nam szczególnie długo. Dzieci korzystały z wielu atrakcji i bawiły się w ramach projektu dofinasowanego z GKRPA z gminy Czarna Dąbrówka, w tym grały w bierki, układały modele, bawiły się chustą klanzowską, oraz korzystały z wielu innych atrakcji.


__________________________________________________________________________________________________

Przebudowa ulicy Jeziornej w miejscowości Czarna Dąbrówka
W dniu 29.01.2018 r. nastąpił odbiór końcowy robót związanych z przebudową ulicy Jeziornej w Czarnej Dąbrówce na długości 411 m. W ramach przebudowy wykonano roboty rozbiórkowe, przełożono istniejące przyłącze kablowe, wykonano wpusty uliczne z przykanalikami, ułożono nawierzchnię chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, wykonano nawierzchnię drogi z masy mineralno- asfaltowej, a także wykonano poszerzenie drogi.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa drogi w Mikorowie
Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał prace przy budowie  wewnętrznej drogi osiedla domków letniskowych  w m. Mikorowo. Wykonano prace związane z ułożeniem płyt betonowych  na odcinku 150 mb. W warunkach deszczowych odcinek ten był często nieprzejezdny. Płyty  drogowe zostały pozyskane z rozebranej ulicy ogrodowej w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

KOLEJNA DOTACJA
Zarząd województwa Pomorskiego dokonał podziału środków na zadania związane z budową i modernizacją dróg. Każdego roku, jako Gmina korzystamy z tej linii finansowania na modernizację naszych dróg . W bieżącym roku wyznaczonym zadaniem do realizacji jest  droga Bochowo - Smolniki. Całkowita odległość wynosi 2,5 km. Zadanie jest podzielone na dwa etapy. W bieżącym roku wykonany zostanie  remont na odcinku 1km.


__________________________________________________________________________________________________

Konsultacje Społeczne
Uprzejmie informujemy że w dniach 4-5 czerwca 2018 roku na terenie gminiy Czarna Dąbrówka odbędą się spotkania konsultacyjne. Tematem spotkania będą konsultacje społeczne w sprawie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna Dąbrówka.


__________________________________________________________________________________________________

Budowa placu rekreacyjnego w Bochówku
Jesień ubiegłego roku poprzez obfite opady deszczu sprawiała nam wiele problemów przy wykonawstwie projektów unijnych. Ze względu na podmoknięty teren prace estetyzacyjne na  realizowanym zadaniu budowy placu rekreacyjno sportowego  kończone były wiosną bieżącego roku.


__________________________________________________________________________________________________

Zakup bramek do piłki nożnej
W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Nożynko zakupiono bramki do piłki nożnej Wartość zadania 5950,00 zł. Brutto. Zadanie to przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa


__________________________________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
Zarządzenie nr 53/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących podziału sołectwa Kleszczyniec i utworzeniu dwóch odrębnych sołectw.


__________________________________________________________________________________________________

Zakończenie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Nożyno
Zakończone zostało zadanie pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nożyno" w ramach operacji z zakresu wniosków o przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020.


__________________________________________________________________________________________________Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego