Termomodernizacja - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Termomodernizacja

Fundusze UE > 2016 > RPO WP 2014-2020
 


Termomodernizacja

Projekt pt.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Tuchomie, Czarna Dąbrówka, Studzienice oraz Parchowo” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-0024/16-00 z dnia 5.07 2016r. w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Realizacja w ramach projektu Gmina Czarna Dąbrówka rozłożyła na II etapy:

I etap do IV kwartału 2017 i II etap do IV kwartału 2018 r.
I ETAP – dotyczy termomodernizacji Zespołu Szkół w Nożynie
- docieplenie ścian fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- ocieplenie ściany pierwszego piętra pokrytej blachą
- wymiana stolarki otworowej
- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia
- modernizacja C.O.
- modernizacja instalacji elektrycznej- oświetleniowej
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 41,91%, zakończenie realizacji zaplanowane jest na IV kwartał 2017 r.  

II ETAP- dotyczy termomodernizacji świetlicy- Sali wiejskiej w Nożynie oraz OSP Rokity.

Świetlica w Nożynie (sala wiejska) zakres prac obejmuje:
- rozbiórka podłogi na sali i zapleczu
- wykonanie nowych posadzek wraz z warstwami ocieplenia
- docieplenie ścian fundamentowych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- wymiana stolarki otworowej
- docieplenie dachu wraz z wymiana pokrycia
- instalacja sanitarna ( montaż pompy ciepła o mocy 18 KW powietrze-woda wraz z instalacją wewnętrzną CO CWU)
- modernizacja instalacji elektrycznej – oświetleniowej
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 91,05 %

OSP Rokity zakres prac obejmuje:
- docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia
- wymiana stolarki okiennej
- wymiana stolarki drzwiowej
- docieplenie ścian zewnętrznych
- instalacja sanitarna ( pompa ciepła o mocy 18 kW)
Oszczędność energetyczna wyliczona na poziomie 81,65%

Zakończenie realizacji II etapu planowane na IV kwartał 2018 r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego