Piękna Wieś 2017 - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Piękna Wieś 2017

 
 
 
 
 


INFORMACJA O KONKURSIE „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA
2017” oraz „PIĘKNA WIEŚ 2017”Wójt Gminy Czarna Dąbrówka serdecznie zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursach dotyczących najbardziej zadbanych wsi oraz zagród rolniczych i nierolniczych. Celem konkursów jest min. podniesienie atrakcyjności wypoczynkowej obszarów wiejskich oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnej.


1. Dla wsi oraz zagród rolniczych - Konkurs „Piękna Wieś Pomorska 2017”
Mogą wziąć w nim udział wsie oraz zagrody rolnicze położone w granicach województwa pomorskiego.
Zmagania odbędą się w trzech etapach - gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu są: Województwo Pomorskie oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy do 12 maja 2017r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.podr.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Podsumowanie etapu wojewódzkiego Konkursu w kategoriach „Wieś” i „Zagroda” oraz uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2017 roku.

Warunki uczestnictwa:
a) kategoria „Wieś”
W konkursie nie mogą brać udziału wsie, w których znajduje się siedziba gminy oraz laureaci i miejsc finałów wojewódzkich poprzednich 10 edycji Konkursu.
b) kategoria „Zagroda”
Konkurs skierowany do zagród rolniczych, w tym gospodarstw prowadzących dodatkowo działalność agroturystyczną. Zagrodą rolniczą jest czynne gospodarstwo rolne, będące miejscem zamieszkania oraz pracy rolnika i jego rodziny.
Wyklucza się udział laureatów I miejsc zdobytych w finałach wojewódzkich w poprzednich 10 edycjach Konkursu.

Oceny dokonują komisje:
gminna — powołana przez wójta gminy, która do 14 czerwca 2017 r. zgłasza do eliminacji powiatowych laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda powiatowa — powołana przez starostę powiatu, która do 14 lipca 2017 r. zgłasza do eliminacji wojewódzkich laureatów pierwszych miejsc konkursu w kategoriach Wieś i Zagroda wojewódzka — na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny wsi i zagród w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

2. Dla zagród nierolniczych - Konkurs „Piękna Wieś 2017”
Konkurs dotyczy zagród nierolniczych, położonych na terenie gminy i rozstrzygany jest wyłącznie na etapie gminnym.
Wypełnione karty zgłoszeń należy kierować do sekretariatu Urzędu Gminy. Termin składania zgłoszeń upływa 12 maja 2017 r. Regulamin konkursu, karty zgłoszeniowe oraz kryteria oceny dostępne są na stronie internetowej: www.czarnadabrowka.pl, w sekretariacie Urzędu Gminy oraz u sołtysów. Komisja gminna na podstawie przesłanych zgłoszeń oraz wizytacji dokona oceny zagród w terminie do 14 czerwca 2017 r.


Gminne podsumowanie obu konkursów oraz wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas tegorocznych dożynek gminnych.


UWAGA!!!
W konkursie nie mogą brać udziału laureaci, którzy w 2016 roku
zajęli I, II i III miejsce w kategorii „Zagroda nierolnicza”.Załączniki:
Regulamin Piękna Wieś 2017
Regulamin Piękna Wieś Pomorska 2017
Karta zgłoszenia - Zagroda nierolnicza
Karty zgłoszeniowe - kategoria Zagroda i Wieś

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego