Nożyno - Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

Nożyno

Inwestycje 2017


Zakupu wyrobów betonowych


  • donica kwiatowa 2 szt.- 586,59

  • donica kwiatowa 1 szt. 451,05

  • donica kwiatowa- 1 szt. 593,60


Razem- 1 631,24 zł.

___________________________________________________________________________

Remont lokalu mieszkalnego w Nożynie

1. A.N.R. umową z dnia 01 grudnia 2016 r. przyznała bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 85.000,00 zł. na remont lokalu mieszkalnego zasiedlonego przejętego nieodpłatnie  w miejscowości Nożynie nr 28/1 w działce o nr ewidencyjny 73/2 obręb geodezyjny Nożyno - koszt prac remontowych po przeprowadzonym postępowaniu wyniósł 125.391,00 zł

2. Remont lokalu obejmował między innymi:
• wymianę okien i drzwi,
• wzmocnienie konstrukcji dachu,
• montaż dwóch wkładów kominowych,
• podwyższenie sufitu, uzyskano większą przestrzeń z poprawą wyglądu mieszkania,
• wykonanie ścianek działowych,
• wyrównanie z malowaniem ścian i sufitów,
• wykonanie posadzek z płytek terakotowych i desek klejonych po wcześniejszym wykonaniu izolacji,
• wykonanie kotłowni,
• wykonanie nowej  instalacji elektrycznej,
• wykonanie nowej instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej,
• wykonanie centralnego ogrzewania i ciepłej wody,
• wymianę podłogi z dociepleniem na strychu,

3. W dniu 21.01.2017 r. lokal mieszkalny po wykonanym remoncie został przekazany dotychczasowemu najemcy Pani Elżbiecie Ekman.

4. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Agencją Nieruchomości Rolnej a Urzędem Gminy mieszkanie zostało przekazane aktem darowizny w całości do zasobu mienia komunalnego Gminy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego