Gmina Czarna Dąbrówka

Szukaj
Godzina:
Idź do spisu treści

Menu główne:

 NEWS

Pożar samochodu w Czarnej Dąbrówce
W dniu 26.12.2016
r. o godz. 16.55 do Powiatowego Stanowiska Kierowania w Bytowie wpłynęła informacja, iż w pobliżu cmentarza komunalnego w Czarnej Dąbrówce zapalił się samochód.
WIĘCEJ NEWS
Godziny Otwarcia

Urząd Gminy
poniedziałek 8.00- 16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


Ośrodek Zdrowia
poniedziałek-piątek 7.30-18.00

GOK
poniedziałek 9.00-15.00
wtorek-czwartek 9.00-18.00
piątek 9.00-19.00
sobota 10.00-15.00


Biblioteka Publiczna
poniedziałek 09.00 - 15.00
wtorek 11.00 - 18.00
środa 09.00 - 15.00
czwartek- piątek 11.00 - 18.00


GOPS
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek - piątek 7.00-15.00


ZGK
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

ZEA
poniedziałek-piątek 7.00-15.00

Podsumowanie Inwestycji w 2015 roku
Jako jedno z głównych zadań w swojej pracy wyznaczyłem sobie realizację inwestycji modernizujących drogi. Natychmiastowej interwencji w remontach wymagały szczególnie nasze drogi gminne. Fakt ten nabrał większego znaczenia od momentu, kiedy o 2011 roku uruchomiliśmy w znacznie większym zakresie dowóz uczniów do szkół z niemalże wszystkich miejscowości.


__________________________________________________________________________________________________

Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce zaprasza na Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Wójta Gminy Czarna Dąbrówka, który odbędzie się 28-29.01.2017 r. w sali sportowej Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

Kulig świetlic w Mikorowie i Kozach
Długo wyczekiwana przez uczestników świetlic zimowa przygoda. Wyprawa po ośnieżonych, wyboistych polach arboretum w Kozinie. Głośne krzyki i piski przy przyspieszaniu traktora, pełne śmiechu i radości upadki z sanek. Co niektórzy wyglądali jak prawdziwe śniegowe bałwanki. Oczywiście nie zabrakło rzucania śnieżkami i zabaw na śniegu. Na wszystkich uczestników czekała gorąca herbatka oraz przepyszne kiełbaski z grilla.


__________________________________________________________________________________________________

Zaproszenie na spotkanie informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 31 stycznia 2017 r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z Poddziałania 2.2.1. „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne".


__________________________________________________________________________________________________

Koncert Charytatywny dla Anety
14 stycznia 2017 roku odbył się koncert charytatywny dla Anety, którego głównym organizatorem było Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce. Koncert rozpoczął się uroczystym otwarciem i przywitaniem gości przez Wójta Gminy Jana Klasę i Dyrektora GCKiB Dariusza Narloch. Podczas koncertu widownia miała okazję podziwiać między innymi blok artystyczny przygotowany przez Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy w tym występ dziecięcej i młodzieżowej grupy tanecznej.


__________________________________________________________________________________________________

Bal Karnawałowy z Choinką Szkolną w Jasieniu
W piątkowe popołudnie  13 .01.2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jasieniu w barwnych strojach karnawałowych bawili się na balu połączonym z choinką szkolną. Uroczystość ta ma swoje wieloletnie tradycje i chętnie uczestniczą w niej rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uczniowie i absolwenci naszej szkoły.


__________________________________________________________________________________________________

Pomoc Żywnościowa
Zgodnie z nowymi wytycznymi POPŻ umieszczonymi na stronie MRPiPS  zmieniło się kryterium dochodowe. Od dnia 01.01.2017  Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się  w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 pln dla osoby w rodzinie.


__________________________________________________________________________________________________

Ferie 2017
W przyszłym tygodniu rozpoczynają się ferii zimowe. Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce przygotowało z tej okazji bogaty program zajęć dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbywać się będą także w świetlicach wiejskich i szkołach. Ponadto, podobnie jak w poprzednich latach, miłośnicy sportów będą mogli wziąć udział w zajęciach sportowych.


__________________________________________________________________________________________________

Harmonogram wywozu odpadów
Informujemy że na stronie internetowej ZGK zamieszczony został Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku. Prosimy właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie tych miejscowości o zapoznanie się z harmonogramem odbioru. Pojemniki oraz worki należy wystawić przed godziną 7:00 w dniu odbioru odpadów komunalnych.


__________________________________________________________________________________________________

Społeczny Komitet Obrony Środowiska
Działania społecznego Komitetu Obrony Środowiska w Czarnej Dąbrówce dotyczycące kurnika państwa Ziegert w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

Świąteczne iluminacje w naszej gminie
Tradycją Świąt Bożego Narodzenia stało się udekorowanie posesji. Nie tylko tradycyjna choinka, ale i iluminacje świąteczne przypominają nam o świętach. Aura w ubiegłym roku, jak i na początku tego roku nie dopisała, śniegu było jak na lekarstwo. Jednak to nie śnieg sprawia, iż każdy z nas czuje magię świąt. Część domów w naszej gminie z okazji świąt jest pięknie przystrojonych, stało się to można powiedzieć tradycją.


__________________________________________________________________________________________________

Nabór do projektu na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
Wójt Gminy Czarna Dąbrówka informuje, że do dnia 12 stycznia 2017r. roku będzie prowadzony nabór deklaracji badających zainteresowanie mieszkańców Gminy udziałem w projekcie pozwalającym na dofinansowanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych zakupu i montażu, w przypadku instalacji fotowoltaicznej może zostać pomniejszone do 45% kosztów kwalifikowalnych.


__________________________________________________________________________________________________

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów
Ogłoszono konkurs o dofinansowanie projektów, Poddziałanie 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP na lata 2014-2020.
Konkurs skierowany do mikro, małych i średnich firm z Pomorza, jest szansą na pozyskanie funduszy na dalszy rozwój głównie poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.


__________________________________________________________________________________________________

Apel do hodowców drobiu
Szanowni Państwo! wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.


__________________________________________________________________________________________________

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych
Powiatowe Centrom Pomocy Rodzinie w Bytowie wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom osób niepełnosprawnych z nowym rokiem uruchamia Punkt Konsultacyjna – Informacyjny dla mieszkańców gminy Czarna Dąbrówka. Punkt będzie dostępny dla mieszkańców Gminy Czarna Dąbrówka w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce – pokuj nr. 1


__________________________________________________________________________________________________

Nowy pomost drewniany w Kartkowie
W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Kartkowo został wykonany pomost drewniany o wymiarach 15 m x 2 m na jeziorze Długie w miejscowości Kartkowo- działka nr 595. Prace wykonała firma Handlowo Usługowa Elżbieta Rusiecka, ul. Dworcowa 4, 77-116 Czarna Dąbrówka. Wartość zadania to kwota- 6 316,05 zł.


__________________________________________________________________________________________________

Zebranie podsumowujące projekt „Roztańczona integracja”
Dnia 28 grudnia 2016 roku w Sali narad Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka odbyło się spotkanie podsumowujące projekt  „Roztańczona integracja”, który otrzymał grand z IX edycji  programu „Działaj Lokalnie”. Gościem spotkania był wójt gminy Jan Klasa. Podczas zebrana przedstawiono prezentacje multimedialną która w skrócie przedstawiła działania Stowarzyszenia „Siła Dębu” w trakcie realizacji projekt „Roztańczona integracja”.


__________________________________________________________________________________________________

Remont drogi Bochówko - Oskowo
Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku (Starostwo Lębork)  wykonał na odcinku 500 metrów końcowy remont drogi Bochówko - Oskowo. Był to ostatni odcinek  trwającego remontu drogi Rokity- Oskowo który rozpoczęliśmy trzy lata temu. W całym odcinku 6 kilometrowym swój finansowy udział miało dwukrotnie Starostwo Bytów, Starostwo Lębork również dwukrotnie oraz Gazy Łupkowe (jednorazowe dofinansowanie).


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie opłatkowe w Kozach
Wigilia to najcieplejszy, najważniejszy dzień w roku. Czas rodzinnych spotkań, wymiany serdecznych życzeń, uśmiechów, wspólnego kolędowania. Mieszkańcy sołectwa Kozy tworząc jedną wielką rodzinę spotkali się na świetlicy by wspólnie uczcić ten magiczny czas. Uczestnicy świetlicy przedstawili nietypowe, nowoczesne jasełka, zatańczyli też świąteczną zumbę. Po występach przyszedł czas na złożenie sobie życzeń i podzielenie się opłatkiem przy syto zastawionych stołach.


__________________________________________________________________________________________________

Jasełka Bożonarodzeniowe w Jasieniu
Tradycją w Jasieniu są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów SP Jasień pod opieką nauczycieli. Nie inaczej było w tym roku: 22 grudnia 2016r., w pięknie udekorowanej sali WDK w Jasieniu zebrali się: Pani Dyrektor Danuta Toporek, KS. Mariusz Łącki, nauczyciele, uczniowie ich rodzice. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie informacyjne dla NGO i przedsiębiorców
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe na spotkanie informacyjne: „EKONOMIA SPOŁECZNA W SUBREGIONIE SŁUSPKIM”. Podczas spotkania omówiona zostanie rola i znaczenie podmiotów ekonomii społecznej dla systemu wsparcia osób wykluczonych.


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie omawiające budżet gminy 2017
21 grudnia o godzinie 13.00 w Sali  świetlicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Czarnej Dąbrówce odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy. W spotkaniu uczestniczył wójt gminy Jan Klasa, sekretarz gminy Danuta Karcz-Karczewska, radny powiatowy Zbigniew Kosiński, przewodniczący rady gminy Tadeusz Gralak, skarbnik gminy Marcin Marszałkowski, kierownicy wydziałów i  jednostek gminnych, sołtysi, radni oraz mieszkańcy gminy.


__________________________________________________________________________________________________

Wesoła Gwiazdka 2016
Święta to magiczny czas, czas kiedy powinniśmy zatrzymać się, spojrzeć z życzliwością na drugiego człowieka.  Wolontariusze z Klubu Wolontariatu działającego przy GOPS Czarna Dąbrówka oraz z ZS Nożyno od dłuższego czasu przygotowywali się do akcji Wesoła Gwiazdka. Piekli pierniki, przygotowywali kartki oraz ozdoby świąteczne. 21 grudnia przebrani za Mikołaja i śnieżynki odwiedzili samotne i niepełnosprawne osoby wnosząc do ich domów radość i świąteczną atmosferę.


__________________________________________________________________________________________________

Przekazanie samochodu pożarniczego dla OSP Rokiciny
17 grudnia 2016 r. w miejscowości Rokity mieszkańcy sołectwa Rokiciny obchodzili uroczystą wigilię. W tym miłym spotkaniu uczestniczył również Prezes Zarządu oddziału Gminnego ZOSP RP, Wójt Gminy Czarna Dąbrówka Jan Klasa, oraz Komendant Gminny OSP dh. Andrzej Rusiecki. Po wspólnym połamaniu się opłatkiem oraz życzeniach nastąpiło uroczyste przekazania lekkiego samochodu pożarniczego VW BUS T4 dla jednostki OSP Rokiciny.


__________________________________________________________________________________________________

Podatki i opłaty w 2017
Przedstawiamy państwu uchwały w sprawie określenia opłat i stawek podatkowych obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.


__________________________________________________________________________________________________

Aplikacja mobilna „Od Bałtyku po Kaszuby”
Poznaj na nowo gminę Czarną Dąbrówkę, dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej „Od Bałtyku po Kaszuby”, która dostępna jest  na  urządzenia z systemem Android i  iOS. Dzięki partnerskiemu projektowi, oprócz naszych terenów, możesz poznać atrakcje 7  nadleśnictw: Trzebielino, Dretyń, Bytów, Sławno, Miastko, Osusznica, Warcino i 13  gmin.


__________________________________________________________________________________________________

Komu? Ile? Na jakie działanie? – Mały poradnik RLGD „Pojezierze Bytowskie”
Od stycznia można zasięgnąć szczegółowych informacji o naborach, warunkach i dokumentach w Biurze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Pojezierze Bytowskie”, Łupawsko 12, 77-116 Czarna Dąbrówka lub telefonicznie (59) 822 12 50. Biuro czynne w dni powszednie w godz. 7.00-15.00. Informacji można szukać również na stronie www.rlgd-pb.com.pl lub uzyskać je drogą mailową biuro@rlgd-pb.pl


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie Opłatkowe Sołectwa Rokiciny
17 grudnia 2016 w świetlicy wiejskiej w Rokitach, odbyło się spotkanie opłatkowe mieszańców sołectwa Rokiciny. Uczestniczyli w niej mieszkańcy, sołtys Urszula Brzeska, radny Wiesław Cygert, a także wójt Jan Klasa oraz komendant gminny OSP Andrzej Rusiecki. Spotkanie opłatkowe mieszkańców sołectwa Rokiciny odbyło się po raz pierwszy, a wszystkich przybyłych powitali sołtys Urszula Brzeska i wójt Jan Klasa.


__________________________________________________________________________________________________

Podsumowanie projektów matematycznych w Zespole Szkół w Rokitach
16 grudnia 2016 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Rokitach odbyło się uroczyste podsumowanie działań związanych z realizacją projektów matematycznych „W drogę z tabliczką mnożenia” oraz „Liczby rządzą światem”, które zostały dofinansowane przez Fundację mBanku w ramach programu mPotęga. W spotkaniu udział wzięli:  Wójt Gminy Czarna Dąbrówka - Pan Jan Klasa, Dyrektor Szkoły - Pani Mariola Klasa i inni.


__________________________________________________________________________________________________

Jasełka Szkolne 2016 w ZS Nożyno
W piątek 16 grudnia 2016 r. sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Nożynie wypełniła się po brzegi. Na wigilijne spotkanie licznie przybyła społeczność lokalna reprezentowana przede wszystkim przez rodziców uczniów, ale również przez przedstawicieli władz samorządowych z radnymi gminy i wójtem. Program przygotowany przez organizatorów był bardzo bogaty i różnorodny.  


__________________________________________________________________________________________________

Spotkanie opłatkowe seniorów
Coroczne spotkania opłatkowe dla seniorów z gminy Czarna Dąbrówka to już swoista tradycja. W tym roku spotkanie odbyło się w czwartkowy wieczór 15 grudnia. Tego dnia do Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki zawitało wielu gości, m.in. Wójt Gminy Jan Klasa, przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Gralak, Kierownik GOPS-u Maria Bryjka, doktor Maria Nowak. Zgromadzonych gości przywitał Dyrektor GCKiB Dariusz Narloch.


__________________________________________________________________________________________________

Ostatni trening przed świąteczno – noworoczną przerwą
W środę 14 grudnia odbyły się ostatnie zajęcia kółka piłkarskiego młodych adeptów piłki nożnej. 29 września do GCKiB Czarna Dąbrówka przybyło ponad 40 młodych adeptek i adeptów piłki nożnej wraz z rodzicami. Był to efekt ogłoszonych przez GCKiB i GTS Czarna Dąbrówka zapisów do szkółki piłkarskiej dzieci z roczników 2009/10 i 2007/08. Pierwszy trening odbył się 5 października na boisku Orlik i boisku naturalnym w Czarnej Dąbrówce.


__________________________________________________________________________________________________

III Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
W  dniu 14. 12. 2016r. odbył się w Jasieniu   III  Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Jasieniu i Stowarzyszenie "Nazaret" w Bytowie. Konkurs był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Bytowie. W konkursie wzięło udział  41 solistów z 15 szkół podstawowych i gimnazjów powiatu bytowskiego.


__________________________________________________________________________________________________

Numery Telefonów:

Wojt Gminy
tel: (059) 82-12-332
Sekretarz Gminy
tel: (059) 82-12-643
Komenda Policji  
tel:(059) 82-12-598
Ośrodek Zdrowia
tel: (059) 82-12-480
G.O.P.S.
tel: (059) 82-12-660
GOK
tel: (059) 82-12-014
Biblioteka
tel: (059) 82-14-005
Z.E.A.
tel: (059) 82-12-528
Z.G.K.
tel: (059)  82-14-020
CIT
tel: 501-923-906


 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego